فیلم در مورد یک روستا است که مورد هجوم راهزنان قرار می گیرد و روستایی ها برای دفاع از خودشان هفت سامورایی را استخدام می کنند. در یک جمله اگر بخواهم فیلم را توصیف کنم، می توانم بگویم: آنقدر جذاب بود که من -با عادت تقسیم کردن فیلم های سینمایی به دو یا سه بخش- سه ساعت و نیم فیلم را یک سره دیدم...
شخصیت پردازی های فیلم عالی است. هر کدام از شخصیت های داستان، افرادی هستند که جذابیت های رفتاری مخصوص به خود را دارند و می توان گفت فیلم با چند نقش اول هم تراز پیش می رود. کارگردانی فیلم با توجه به امکانات اواسط قرن بیستم، بسیار خوب است.  در طول فیلم، همه ژانرهای کمدی، اکشن، درام، تراژدی و ... را می توان دید و لذت برد. توان انتقال مفهوم در برخی جملاتِ کوتاه، یا حتی نگاه های کوتاه، خیره کننده است. در طول  فیلم افت و خیز وجود ندارد و داستان با ریتم ثابت و جذابی پیش می رود و این برای یک فیلم طولانی فوق العاده است.
موسیقی فیلم به خوبی بیننده را با ریتم فیلم همراه می کند و بخش اعظمی از انتقال احساس را انجام می دهد...
موسیقی متن - هفت سامورایی - دریافت