دیروز کاتالیست هایی که ساخته بودم رو برای SEM بردم.  با دیدن تک تک بلورای توی مانیتور، خستگی پروژه از تنم بیرون میرفت :)) خیلی حس خوبی بود. خیلی هیجان انگیز بود دیدن مواد توی اون مقیاس. خییییلی هیجان انگیز.

البته همش یه حس بدی هم همراهم بود. حس عذاب وجدان شدید. چون استادم با بند پ نوبت گرفته بود برای آنالیز و اون آقا همش تاکید میکرد که صد نفر تا دو ماه آینده توی نوبتن و من به خاطر دکتر دارم کار شما رو انجام میدم. همش حس میکردم دارم حق همه اون صد نفر رو میخورم :( ولی واقعا دست من نبود :(حرف استادم بود و باید اجرا میشد...


*SEM آنالیزیه که ساختار ماده رو تا مقیاس های خیلی کوچیک (مثلا نانومتر) نشون میده و میشه کاملا ساختار بلوری و شبکه ای مواد رو دید.


نمونه عکس هایی که میشه با SEM دید (البته مواد ما خوشگل تر بودن :دی )