کلا فاز این زندگی چیه ؟ دقیقا همون موقعی که به خاطر زیاد شدن کارا تصمیم میگیری با قدرت و انرژی بیشتری کاراتو انجام بدی، مجبور میشی با یه عالمه بدن درد و بی حالی و کرختی کز کنی یه گوشه و بُخوور بگیری!


* میدونی یکی از بهترین لذتای دنیا چیه؟ اینکه ببینی عزیزترین رفیقت خوشبخته، مث مامانا میشی که وقتی زندگی دخترشونو می بینن که تازه رفته سر خونه و زندگیش، قند تو دلشون آب میشه... رفیقاتون خوشبخت و دلتون شاد :)