کی گفته فضای مجازی بده 

اتفاقا خیلی هم خوبه

طرف هرررکی میخواد باشه -گیریم حتی رئیس فلان شرکت معروف- فقط کافیه بزنی رو دکمه بلاک ! و خلاص...