رزق لازم نیست چیز عجیب و غریبی باشد، ... همین که در گشت زنی نتی ات، گذرت به وبلاگی بیفتد که با بخشی از دعای ابوحمزه دلت را بلرزاند یعنی خیلی ثروتمندی ...

لیس من صفاتک یا سیّدی أن تأمر بالسّؤال و تمنع العطیّة

تو اینگونه نیستی که به درخواست از خویش امر کنی و بخشش را دریغ نمایی
*یا موسی... اقبل و لا تخف ...